Město Chabařovice

Vysokorychlostní trať (VRT) a Chabařovice

Vysokorychlostní trať (VRT) a Chabařovice 1

Vysokorychlostní trať (VRT) a Chabařovice

Je velká škoda, že nebyli občané Chabařovic předchozími vedeními města o VRT informováni průběžně od úplného začátku. Povědomí obyvatel našeho města o „strašáku“ VRT už dnes mohlo být mnohem větší a strach menší… Ti samí zastupitelé, kteří tehdy mlčeli, dnes pokřikují na starostku, která je ve funkci od podzimu 2022, a chtějí od ní informace, které sami měli už dávno mít. A co víc, měli je předávat nám všem!

V roce 2011 vymezil Ústecký kraj (ÚK) ve svém „územním plánu“, v tzv. Zásadách územního rozvoje ÚK (ZÚR), jako územní rezervu na základě návrhů první studie z r. 2005 koridor široký 600 m pro vedení budoucí vysokorychlostní tratě Praha – hranice CZ/DE – viz obrázek. Původní studie nepočítala se zastávkou v Ústí n. L. Tento stav byl následně v roce 2017 přehodnocen a začalo se hledat řešení, které by krajské město nevynechávalo. Stát navrhoval na stávající trase vybudovat u Chabařovic terminál s velkým parkovištěm, který by krajské město obsluhoval. S tím UL nesouhlasilo a chtělo terminál přímo ve městě. Navíc toto řešení nevyhovělo dopravním požadavkům z hlediska žádoucích časových dostupností jednotlivých měst (Drážďany, Ústí nad Labem). Od původní trasy vedené mimo Ústí nad Labem bylo definitivně ustoupeno na základě Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha – Drážďany schválené 22. 12. 2020 Centrální komisí Ministerstva dopravy (MD). Mezitím hledá Správa železnic (SŽ) od r. 2014 další možné trasy, kudy by VRT prošla územím, geografická poloha Ústí nad Labem a morfologie terénu zde ani v okolí však nenabízí řešení, které by bylo bez problémů a nutných kompromisů. SŽ coby investor VRT nakonec jednu trasu našla a požádala v roce 2022 Zastupitelstvo ÚK o 5. aktualizaci ZÚR. Následoval proces prověřování, veřejného projednání a vypořádání připomínek a námitek. To se teď chýlí ke konci a je pravděpodobné, že budou krajští zastupitelé v červnu rozhodovat, zda aktualizaci ZÚR přijmou či nikoli. V případě přijetí může investor začít s projekčními pracemi, v opačném případě by se zřejmě muselo začít s hledáním jiné trasy. Je však třeba si uvědomit, že vzhledem k výše uvedeným problémům z hlediska geologie (vzpomeňte na sesuv pod dálnicí D8), je počet možných řešení velmi omezený. Je třeba také zmínit, že od 1.7.2024, kdy vejde v platnost novela liniového zákona, může MD pořídit na tuto akci dílčí územní rozvojový plán a dotčené území zcela vyšachovat. Tento postup hrozí v případě, že Zastupitelstvo kraje aktualizaci ZÚR nevydá. Samospráva kraje by však tomuto mimořádnému postupu měla chtít předejít, neboť by se tím v podstatě dostala mimo hru.

Zastávám názor, že ČR i náš kraj VRT potřebuje a ta někde kolem Chabařovic jednou povede. Důležité je, aby byl dopad na naše životy co nejmenší a aby občané města z komplikací, které při stavbě probíhající kousek od nás budou muset strpět, něco měli. Mám na mysli kompenzace, které je třeba si definovat v tzv. plánovacích smlouvách. Ty bude stát s dotčenými obcemi uzavírat ještě v letošním roce na základě požadavků odsouhlasených zastupitelstvy. Na jednání k VRT, které se konalo v lednu na MD za účasti ministra, byl domluven vznik pracovní skupiny, která se bude zabývat technickým řešením trasy v úseku od konce Ústí n. L. po státní hranici. Náplní práce této pracovní skupiny je diskuse o rozsahu požadavků obcí, kterým lze na základě uskutečněných odborných studií vyhovět a navržená řešení technicky prověřit. Dále bude probíhat informování o dosavadních poznatcích. RM delegovala do této pracovní skupiny paní starostku, mě a pana tajemníka a nabídla také místo zástupci opozice Mgr. Kusebauchovi, který má coby bývalý starosta města a pověřený zastupitel pro územní plán k členství v této skupině nejlepší předpoklady. Skupina se zatím sešla jednou v únoru a příští zasedání proběhne v následujícím týdnu. Za naše město jsme zatím vyjádřili následující obavy a požadavky:

 • Odhlučnění trati v délce celého města z důvodu obav z hluku jak při realizaci, tak během provozu.
 • Vyloučení průjezdu vozidel stavby městem po komunikaci II/253; aktuálně platný zákaz vjezdu nákladních aut z důvodu nestabilního podloží a památkově chráněného náměstí.
 • Poskytování aktuálních a pravdivých informací.

Nadto jsem z opatrnosti také vyjádřil obavy z eventuálního přesunu plánovaného překladiště Metrans k jezeru Petri dle návrhu vedení VRT ve variantě H z důvodu šíření hluku po vodě jezera až do centra města. Překladiště Metrans sice se stavbou VRT přímo nesouvisí, protože má soukromého investora, ale v plánech varianty H se vedle Petri objevilo. Varianta H (či také varianta X, Radobýl, Český Újezd apod.) je soukromou iniciativou a není oficiálně prověřována, neboť jde dle SŽ o variaci na jednu z historicky ověřovaných a zamítnutých tras.
Na nadcházejícím jednání budeme mj. požadovat, aby při ukládání rubaniny byla tato zkrápěna vodou a snížila se tak prašnost v našem městě. V souvislosti s obavou z hluku budeme požadovat rekonstrukci trati č. 130 od koupaliště dále na Teplice, která už nebude součástí VRT.

Stručně ještě k Memorandu o spolupráci měst a obcí při koordinaci aktivit souvisejících s přípravou a realizací Nového železničního spojení Drážďany – Praha (VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany) na trase RS 4 v úseku Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN. Obecně vzato je memorandum právně nezávazný dokument, za jehož pomoci se ti, kdo ho podepsali, snaží dosáhnout svých cílů v něm definovaných v naději větší síly a lepší vyjednávací pozice. Toto konkrétní memorandum bylo do Chabařovic doručeno starostkou sousední obce k projednání Zastupitelstvem města (ZM). Po předchozích zkušenostech, kdy jsme byli opozičními zastupiteli kritizováni, že do jednání ZM předkládáme materiály, které může řešit Rada města (RM) a ZM tím zdržujeme, jsme vyhodnotili, že o přistoupení k memorandu rozhodneme v RM, a to se také stalo. Stejně to udělalo i Statutární město Ústí nad Labem. Názor RM byl jednoznačný – k memorandu nepřistoupit. Mé osobní důvody jsem uvedl na veřejném prosincovém jednání ZM a trvám na nich. Na tomto místě také chci uvést, že není pravda, že by p. starostka na jednání na ministerstvu dopravy v srpnu 2023 uvedla, že k memorandu přistoupíme. Dle zápisu pouze uvedla, že souhlasí s předkládanou variantou. Šlo tehdy o výše zmíněnou a několikrát změněnou variantou H, která, jak dnes již bohužel víme, není z mnoha důvodů průchozí, ač by pro naše město byla příznivější. Pravda není ani to, že by si Chabařovice přistoupením k memorandu zajistily lepší vyjednávací pozici vůči státu. Naše vyjednávací pozice je dobrá, potvrdil to ostatně sám ministr dopravy, který na lednovém jednání na MD prohlásil, že se bude ke všem obcím přistupovat stejně bez ohledu na to, jestli podepsaly nějaké memorandum. Zatím mohu zodpovědně konstatovat, že to platí. A nakonec není pravda ani to, že jsou Chabařovice kvůli nepodepsání memoranda „černými ovcemi“. Neudělaly to ani Trmice…

O všech důležitých záležitostech týkajících se realizace VRT Vás pochopitelně budeme i nadále pravdivě a včas informovat. Sledujte web města, oficiální facebookovou stránku a Chabařovické noviny. Děkuji, že nenaskakujete na dezinformace populistů.

Tomáš Rieger
člen Rady města

 

Datum vložení: 10. 3. 2024 18:15
Datum poslední aktualizace: 10. 3. 2024 18:29
Autor: Bc. Miroslav Burdek

Život ve městě

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
zataženo 24 °C 16 °C
středa 24. 7. zataženo 23/13 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 26/14 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

 • 1352
  1. písemná zmínka
 • 2514
  Obyvatel
 • 16
  Vodních ploch
 • 9
  Zaniklých obcí v okolí
 • 9
  Zaniklých hlubinných dolů