Město Chabařovice

Příspěvek seniorům 70+

Příspěvek seniorům 70+ 3

Stejně jako v předchozích letech schválilo vedení města příspěvek pro seniory ve výši 500 Kč na osobu i pro tento rok.
Termín pro uplatnění žádosti je od 1. do 31. března 2023.

Příspěvek může být čerpán buď jako příspěvek na dopravu nebo na stravování. Nelze čerpat oba příspěvky, ani je nelze vzájemně kombinovat.

Zájemci o výše uvedený příspěvek o něj mohou požádat na Městském úřadě Chabařovice, v kanceláři č. 6. v období od 1. do 31. března 2023.

Žadatelem může být pouze občan, který má trvalý pobyt na území města Chabařovice a  zároveň v daném roce dosáhne věku 70-li let a více.

Příspěvek na dopravu je poskytován jednorázově, a to dobitím čipové karty. Karty se budou od zájemců vybírat ve výše uvedeném termínu a teprve poté, tj. v následujícím měsíci dubnu, budou všechny předány k dobití poskytovateli dopravních služeb. Po dobití a vrácení karet budou občané vyzváni k jejich vyzvednutí. Z důvodu větší časové prodlevy doporučujeme žadatelům o tento typ příspěvku odevztat své karty až koncem měsíce března. V případě zřízení nové čipové karty bude částka za její zřízení odečtena z poskytnutého příspěvku. Ke zřízení nové karty je nutné, aby se žadatel dostavil k sepsání žádosti i se svou fotografií.

Příspěvek na stravování je poskytován měsíčně ve výši 10 Kč na jeden oběd a den, a to na základě dokladu poskytovatele stravovacích služeb, který bude obsahovat identifikační údaj strávníka (jméno a příjmení) a počet odebraných obědů v daném měsíci. O tento příspěvek bude možné požádat nejpozději za měsíc listopad s vyúčtováním nejdéle do 10.12.2023.

Datum vložení: 22. 2. 2023 15:37
Datum poslední aktualizace: 23. 2. 2023 12:11
Autor: Lenka Oborníková

 • 1352
  1. písemná zmínka
 • 2514
  Obyvatel
 • 16
  Vodních ploch
 • 9
  Zaniklých obcí v okolí
 • 9
  Zaniklých hlubinných dolů