Jste zde

Úřední deska

ÚŘEDNÍ DESKA

Elektronická úřední deska, která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb.) Správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné Úřední desce v budově OÚ. Upozornění: Na Úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění.

Veřejné vyhlášky
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
22.10.2020 7.11.2020 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu - ustanovení opatrovníka PDF [117.95 KB]
12.10.2020 3.11.2020 VV projednání a zveřejnění zprávy o uplatňování územ.plánu Ústí n.L. PDF [123.08 KB]
6.10.2020 4.11.2020 Aukční vyhláška - ÚZSVM PDF [84.96 KB]
18.8.2020 30.11.2020 OOP při nedostatku vody - aktualizace PDF [178.37 KB]
28.7.2020 31.12.2022 OOP Ministerstva zemědělství - správa lesů Přiloha č. 1 PDF [1.6 MB]
28.7.2020 31.12.2022 OOP Ministerstva zemědělství - správa lesů PDF [248.82 KB]
11.6.2020 10.6.2021 Vyhláška o nálezu PDF [195.06 KB]
8.4.2020 31.12.2022 MZČR - Opatření obecné povahy - lesy PDF [291.43 KB]
11.12.2019 31.12.2022 Opatření obecné povahy PDF [232.74 KB]
4.9.2019 31.12.2022 OOP Ministerstva zemědělství - postup při zalesňování PDF [69.94 KB]
9.4.2019 31.12.2022 VV OOP MZ_Opatření lesy PDF [180.7 KB]
Oznámení
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
20.10.2020 20.1.2021 Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu PDF [145.41 KB]
8.10.2020 31.12.2020 Omezení otevírací doby MěÚ pro veřejnost PDF [103.73 KB]
6.3.2020 30.11.2020 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu aktualizace BPEJ PDF [202.33 KB]
Ostatní
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
16.10.2020 nikdy Město Chabařovice - 4. rozpočtové opatření v roce 2020 PDF [95.2 KB]
8.10.2020 7.11.2020 Prodej slepiček PDF [92.56 KB]
2.10.2020 nikdy Oznámení o zahájení řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Zalužany u Vyklic PDF [65.7 KB]
2.10.2020 nikdy Oznámení o zahájení řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Roudníky PDF [67.16 KB]
23.9.2020 nikdy Město Chabařovice - 3. rozpočtové opatření v roce 2020 PDF [104.18 KB]
3.9.2020 30.11.2020 Integrované šetření v zemědělství - dopis PDF [1.2 MB]
3.9.2020 30.11.2020 Integrované šetření v zemědělství PDF [460.98 KB]
14.8.2020 29.8.2021 Analýza EPC pro město Chabařovice PDF [1.06 MB]
3.7.2020 31.12.2020 Závěrečný účet 2019 Mikroregion Milada PDF [172.2 KB]
30.6.2020 nikdy DSO Jezero Milada - Závěrečný účet za r.2019 PDF [12.19 MB]
30.6.2020 nikdy Závěrečný účet města Chabařovice za rok 2019 PDF [302.51 KB]
23.6.2020 30.6.2021 Závěrečný účet 2019 Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada PDF [12.19 MB]
29.5.2020 31.12.2020 Město Chabařovice - 2. rozpočtové opatření v roce 2020 PDF [76.73 KB]
20.5.2020 31.12.2020 Mikroregion Milada - rozpočt.opatření č.1/2020 PDF [177.33 KB]
4.3.2020 31.12.2020 Město Chabařovice - 1. rozpočtové opatření v roce 2020 PDF [290.24 KB]
4.3.2020 31.12.2020 Informace k platbě místních poplatků za rok 2020 PDF [208.78 KB]
12.2.2020 nikdy Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 PDF [347.85 KB]
23.12.2019 nikdy Město Chabařovice - rozpočtový výhled PO na r.2021-2022 PDF [639.92 KB]
23.12.2019 nikdy Město Chabařovice - rozpočet PO na rok 2020 PDF [872.66 KB]
23.12.2019 nikdy Město Chabařovice - rozpočt. opatření č. 5/2019 PDF [257.21 KB]
23.12.2019 nikdy Město Chabařovice - rozpočtový výhled r.2021-2022 PDF [30.52 KB]
23.12.2019 nikdy Město Chabařovice - rozpočet na rok 2020 PDF [933.92 KB]
17.12.2019 1.1.2021 Mikroregion Milada - oznámení o schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022 a schválení rozpočtu 2020 PDF [185.29 KB]
11.12.2019 31.12.2020 DSO Jezero Milada - rozpočet na rok 2020 PDF [47.12 KB]
23.10.2019 nikdy Město Chabařovice - rozpočtové opatření č. 4/2019 PDF [246.46 KB]
26.8.2019 1.9.2022 Dotace KÚÚK - rekonstrukce MK3 Roudníky PDF [157.57 KB]
3.7.2019 nikdy Město Chabařovice - rozpočtové opatření č.3/2019 PDF [242.07 KB]
3.7.2019 nikdy Závěrečný účet města Chabařovice za r. 2018 vč.přezkumu hospodaření PDF [2.32 MB]
10.6.2019 nikdy Mikroregion Milada - závěrečný účet za rok 2018 PDF [1.95 MB]
15.5.2019 31.12.2022 VPS o poskytnutí dotace r.2019 - DDM PDF [501.68 KB]
7.5.2019 nikdy Město Chabařovice - rozpočtové opatření č.2/2019 PDF [240.98 KB]
3.4.2019 31.12.2022 VPS o poskytnutí dotace r.2019 - SPEEDWAYCLUB PDF [498.97 KB]
3.4.2019 31.12.2022 VPS o poskytnutí dotace r.2019 - SDH Chabařovice ml. PDF [498.82 KB]
3.4.2019 31.12.2022 VPS o poskytnutí dotace r.2019 - Motoclub F PDF [499.3 KB]
3.4.2019 31.12.2022 VPS o poskytnutí dotace r.2019 - TJ Slovan Chabařovice PDF [496.47 KB]
3.4.2019 31.12.2022 VPS o poskytnutí dotace r.2019 - FK Slovan Chabařovice PDF [499.03 KB]
6.3.2019 nikdy Město Chabařovice - rozpočt.opatření č.1 v r.2019 PDF [43.58 KB]
5.3.2019 nikdy Veřejnoprávní smlouva na RUIAN PDF [40.58 KB]
22.1.2019 nikdy Výroční zpráva úřadu za rok 2018 dle Zákona č.106/1999 Sb. PDF [598.3 KB]
20.12.2018 nikdy Město Chabařovice - rozpočt.výhled PO r.2020 - 2021 PDF [539.39 KB]
20.12.2018 nikdy Město Chabařovice - rozpočet PO na rok 2019 PDF [943.11 KB]
20.12.2018 nikdy Město Chabařovice - rozpočt.výhled r.2020 - 2021 PDF [24.04 KB]
20.12.2018 nikdy Město Chabařovice - rozpočet na rok 2019 PDF [706.2 KB]
6.8.2018 1.8.2023 Dotace EU - kompostéry a štěpkovač ("Předcházení vzniku....") PDF [353.21 KB]
22.1.2018 31.12.2021 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 2018 PDF [184.84 KB]
18.1.2018 nikdy Výroční zpráva dle Zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2017 PDF [587.31 KB]
28.12.2017 nikdy Město Chabařovice - rozpočtový výhled PO na 2019-2020 PDF [401.97 KB]
28.12.2017 nikdy Město Chabařovice - rozpočtový výhled na 2019-2020 PDF [61.55 KB]
21.9.2017 31.12.2020 Rozpočtový výhled 2018-2020_změna č.1 roku 2018_schv PDF [39.77 KB]
22.6.2017 nikdy Pravidla rozpočtového provizoria města Chabařovice PDF [31.82 KB]
20.2.2017 nikdy Rozpočtový výhed Města Chabařovice na r.2018-2020 PDF [70.48 KB]
19.1.2017 nikdy Výroční zpráva o poskytování info dle Z č.106/1999 Sb.za rok 2016 PDF [591.93 KB]
4.3.2016 nikdy Veřejnoprávní smlouva s obcí Přestanov na RUIAN PDF [210.83 KB]
21.1.2016 nikdy Výroční zpráva dle Z č.106/1999 Sb.za rok 2015 PDF [622.2 KB]
2.4.2015 nikdy Veřejnoprávní smlouva s obcí Přestanov na řešení přestupků PDF [842.72 KB]
22.1.2015 nikdy Výroční zpráva o poskytování informací dle Z č.106/1999 Sb.za rok 2014 PDF [598.4 KB]
30.5.2014 nikdy Výroční zpráva o poskytování informací dle Z č.106/1999 Sb.za rok 2013 PDF [85.3 KB]
10.1.2013 nikdy Výroční zpráva o poskytování informací dle Z č.106/1999 Sb. PDF [605.54 KB]
8.4.2011 nikdy Veřejnoprávní smlouva na přestupky PDF [87.95 KB]
Nabídky prodeje, pronájmů a pachtů
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
5.10.2020 23.10.2020 Prodej pozemku p. č. 35, k. ú. Roudníky PDF [30.12 KB]
5.10.2020 23.10.2020 Prodej pozemků pod komunikací PDF [35.08 KB]
20.8.2020 nikdy Podmínky a ceník pronájmu KD Zátiší a KC Roudníky PDF [128.04 KB]
Výzvy
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
28.2.2019 31.12.2023 ÚZSVM_nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.2. 2019 PDF [700.95 KB]
13.9.2018 31.12.2023 ÚZSVM_nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.8. 2018 PDF [107.35 KB]
14.3.2018 31.12.2023 ÚZSVM-info obč.k nem-nedostatečně identif.vlastníci-aktualiz. k 1.2.2018 PDF [758.44 KB]
4.9.2017 31.12.2023 ÚZSVM-info obč.k nem-nedostatečně identif.vlastníci-aktualiz. k 1.8.2017 PDF [24.13 KB]
4.9.2017 31.12.2023 ÚZSVM-info obč.k nem-nedostatečně identif.vlastníci-aktualiz. k 1.8.2017_příloha PDF [606.04 KB]
6.3.2017 31.12.2023 ÚZSVM-info obč.k nem-nedostatečně identif.vlastníci-aktualiz. k 1.2.2017 PDF [768.29 KB]
13.9.2016 31.12.2023 ÚZSVM-info obč.k nem-nedostatečně identif.vlastníci-aktualiz. k 1.9.2016 PDF [821.31 KB]
9.3.2016 30.12.2023 ÚZSVM-info obč.k nem-nedostatečně identif.vlastníci-autualiz.k 1.2.2016 PDF [847.32 KB]
7.12.2015 31.12.2023 ÚZSVM-info obč.k nem-nedostatečně identif.vlastníci-aktualiz. k 1.11.2015 PDF [1.43 MB]
9.9.2015 1.4.2024 ÚZSVM-info obč.k nem-nedostatečně identif.vlastníci-aktualiz. k 1.8.2015 PDF [1.46 MB]
20.5.2015 1.4.2024 ÚZSVM-info obč.k nem-nedostatečně identif.vlastníci-aktualiz. k 1.5.2015 PDF [1.4 MB]
19.2.2015 1.11.2024 ÚZSVM-info obč.k nem-nedostatečně identif.vlastníci-aktualiz. k 1.2.2015 PDF [1.6 MB]
20.10.2014 1.11.2024 ÚZSVM-info obč.k nem-nedostatečně identif.vlastníci-aktualiz. k 1.10.2014 PDF [614.11 KB]
16.7.2014 1.4.2024 ÚZSVM-info obč.k nem-nedostatečně identif.vlastníci-aktualizace k 1.7.2014 PDF [627.83 KB]
31.3.2014 1.4.2024 ÚZSVM-info občanům k nemovitostem-nedostatečně identifikovaní vlastníci PDF [1.52 MB]

Chabařovice

Chabařovice mají dnes s místní částí Roudníky celkem 2500 obyvatel. Rozprostírají se na rovině, pod Krušnými horami. Májí přebytek vodních ploch, které ovlivňují místní mikroklima. Kromě rybochovného zařízení s koupalištěm a "chaťákem", mají všechny ostatní původ v důlní činnosti. Posledním případem je nedávno zatopená zbytková jáma Lomu Chabařovice s názvem Jezero Milada, rozlohou srovnatelná s Máchovým.

Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontakty