Město Chabařovice

Odbor ekonomický (OE)

A) AGENDA ROZPOČTU

1) Sestavuje návrh rozpočtu  na základě požadavků, které přicházejí do obce formou žádostí o příspěvek na činnost a provoz jednotlivých organizací. Sleduje čerpání rozpočtu  ve spolupráci s dalšími úseky městského úřadu v souladu s místními potřebami  na základě rozhodnutí zastupitelstva města.

2) Zabezpečuje hospodaření dle schváleného  rozpočtu, kontroluje hospodárné a účelné použití finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu.

3) Navrhuje rozpočtové změny a vede o nich evidenci

4) Zpracovává hodnocení hospodaření městského úřadu a příspěvkových organizací, navrhuje opatření k zabezpečení rozpočtových úkolů pro jednání zastupitelstva města.

5) Sestavuje závěrečný účet města a příspěvkových organizací a předkládá návrh na finanční vypořádání příspěvkových organizací zastupitelstvu města.

Sestavuje účetní závěrku města a příspěvkových organizací.

6) Spolupracuje s finančním a kontrolním výborem zastupitelstva města.

7) Dle návrhů jednotlivých úseků městského úřadu zpracovává rozpočtový výhled města.

8) Provádí uložení a archivaci veškerých originálů smluv města Chabařovice

9) Spravuje sociální fond a fond rozvoje města.

B) AGENDA ÚČETNICTVÍ

1) Vede účetnictví o výdajích a příjmech městského úřadu na účtech města dle rozpočtové skladby a účetní osnovy.

2) Účtuje o bankovních operacích, sleduje zůstatky účtů u bankovních ústavů. Zajišťuje inventarizaci účtů.

3) Provádí kontrolu dle zákona o finanční kontrole /průběžná, následná/ účetních dokladů.

4) Zajišťuje zpracování ročních kontrol příspěvkových organizací města a finanční kontrolu veřejné správy dle zákona č.  320/2001 Sb.  a provádění vyhlášky 416/2004 Sb. Zajišťuje předání roční zprávy FKVS  na MFCR.

5) Provádí kontrolu účetních výkazů města a příspěvkových organizací zřízených městem.

6) Provádí kontrolu a likvidaci cestovní příkazů zaměstnanců města.

7) Zajišťuje vymáhání pohledávek předepsaných v účetnictví.

8) Zajišťuje zpracování došlých faktur, vystavení vydaných faktur, vede evidenci objednávek

9) Zajišťuje provoz pokladny a účtování pokladní dokladů a provádí odvody hotovostních plateb.

10) Zabezpečuje zaúčtování hospodářské činnosti.

11) Zajišťuje kontrolní činnost na jednotlivých odborech a finanční kontrolu u příspěvkových organizacích.

12) Zajišťuje inventarizaci majetku města, odpisy majetku. Zajišťuje inventarizaci  závazků a  pohledávek. Zajišťuje proúčtování opravných položek k závazkům a pohledávkám.

13) Provádí archivaci veškerých účetních výkazů, faktur a ostatních písemností

C) AGENDA DANÍ A POPLATKU

1) Provádí správu místních daní a poplatků /vyměřuje, vybírá a  vymáhá místní daně a poplatky/ Vyřizuje odvolání a žádosti občanů v zákonné lhůtě.

2) Eviduje platby pokut vyměřených ostatními odbory městského úřadu.

3) Vyhotovuje daňová přiznání za daň z příjmu právnických osob, daň z převodu nemovitostí, daň z příjmu ze závislé činnosti, daň srážková,

4) Evidence a vyhotovení čtvrtletního daňového přiznání k dani z přidané hodnoty , včetně evidence faktur za DPH z hospodářské činnosti.

5)Vyměřuje a vymáhá penále, vystavuje platební výměry a exekuční příkazy.

6) Sumarizuje návrhy příjmové a výdajové části rozpočtu u jednotlivých daní a poplatků ve spolupráci s ostatními odbory městského úřadu.

7) Provádí archivaci daňové agendy.

D) AGENDA MZDOVÁ

1) Zpracovává podklady pro zpracování mezd a provádí výpočet mezd zaměstnancům města.

2) Zajišťuje odvody z mezd a vyhotovuje měsíční a čtvrtletní výkazy, které souvisí se zpracováním mezd.

3) Vyhotovuje  mzdové a evidenční listy a zajišťuje zaslání EL na OSSZ.

4) Vyhotovuje  a zajištuje  zpracování  agendy  ISP /Informační systém o platu/ zajišťuje zasílání výkazů  ISP a Práce  2-04  na MF.

5) Provádí evidenci VPP a zajišťuje vyúčtování mzdových prostředků na pracovníky VPP s úřadem práce

6) Provádí archivaci účetní a mzdové agendy.

E) AGENDA VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY A SPORTU

1) Zajišťuje v souladu s kulturní komisí města a na základě finančních možností města kulturní akce.   Eviduje a povoluje konání kulturních akcí. Zabezpečuje odvod poplatků OSA.

2) Provádí kontrolu vedení kroniky města Chabařovice a místní části Roudníky.

3) Zajišťuje kulturní akce v kulturním domě Zátiší. Vydává povolení k pronájmu kulturního domu.

4) Zabezpečuje a kontroluje průběh akcí v historické budově staré radnice.

5) Vydává výpisy z Czech Pointu.

6) Provádí konverzi dokumentů.

F) AGENDA KNIHOVNY

1)  Zabezpečuje práce spojené se zpracováním a půjčováním městského knižního fondu pro  veřejnost včetně periodik.

2) Zabezpečuje využití internetové sítě pro veřejnost.

3) Zajišťuje městský informační servis.

G) OSTATNÍ AGENDA   

1) Zabezpečuje a řídí provozní podmínky pro řádný průběh konaných akcí v historické budově čp. 3 Husovo náměstí (různé výstavy, stálá muzejní expozice, jednání městského zastupitelstva, besedy s občany, činnost zájmových skupin a spolků, různé prodejní akce atd.) úplatně či neúplatně dle platných norem. Zabezpečuje  provozní podmínky  a řídí pořádání kulturních akcí k kulturním domě Zátiší.

2) Zajišťuje vyřizování stížností souvisejících s činnostmi celého ekonomického odboru.

3) Zajišťuje evidenci pojistných smluv majetku města.

4) Zajišťuje evidenci a účtování úvěrů města.

5) Zpracování Ročního výkazu vybraných vládních institucí Vl 1-01.

6) Zajišťování poskytování informací občanům dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

7) Provádí uložení a archivaci veškerých originálů smluv města Chabařovice.

Městský úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 4. 2021

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 4 až 0°C.


 • 1352
  1. písemná zmínka
 • 2514
  Obyvatel
 • 16
  Vodních ploch
 • 9
  Zaniklých obcí v okolí
 • 9
  Zaniklých hlubinných dolů