Jste zde

Formuláře a životní situace

Finance a poplatky, Formuláře a životní situace
Velikost
DOTACE r.2018 - Formulář vyúčtování 141.22 KB
DOTACE r.2018 - Formulář žádosti o dotaci 159.32 KB
DOTACE r.2018 - Formulář žádosti o dotaci-MLÁDEŽ 160.22 KB
DOTACE r.2018 - Nová pravidla pro dotace z rozpočtu města 205.25 KB
Sociální oblast
Velikost
DPS 22.5 KB
Dům pokojného stáří a dům s pečovatelskou službou 64 KB
Žádost o umístění v DPS - formulář 28.57 KB
Finance a poplatky, Osobní doklady
Velikost
Informace o vydávání matričních dokladů 93.5 KB
Informace o vydávání matričních dokladů 93.5 KB
Bydlení a stavba
Velikost
Ohlášení stavby 33.86 KB
Oznámení o užívání stavby 34.25 KB
Oznámení odstranění 34.46 KB
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 33.89 KB
Oznámení změny v užívání stavby 33.22 KB
Žádost o povolení kácení dřevin FO 25 KB
Žádost o povolení kácení dřevin PO 25.5 KB
Žádost o povolení předčasného užívání stavby 34.44 KB
Žádost o pronájem bytu - formulář 29.41 KB
Žádost o stavební povolení 33.67 KB
žádost o územní souhlas 33.3 KB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 34.06 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 27.43 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 32.73 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 33.49 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 32.44 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území 33.01 KB
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 34.67 KB
Základní informace pro žadatele, stavebníky, projektanty, investory 82.5 KB
Finance a poplatky
Velikost
Poplatky za ODPAD 37.59 KB
Poplatky za PSA 37.81 KB

Chabařovice

Chabařovice mají dnes s místní částí Roudníky celkem 2500 obyvatel. Rozprostírají se na rovině, pod Krušnými horami. Májí přebytek vodních ploch, které ovlivňují místní mikroklima. Kromě rybochovného zařízení s koupalištěm a "chaťákem", mají všechny ostatní původ v důlní činnosti. Posledním případem je nedávno zatopená zbytková jáma Lomu Chabařovice s názvem Jezero Milada, rozlohou srovnatelná s Máchovým.

Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontakty