Jste zde

Formuláře a životní situace

Finance a poplatky, Formuláře a životní situace
Velikost
DOTACE - Formulář vyúčtování 141.22 KB
DOTACE - Pravidla pro dotace z rozpočtu města 214.87 KB
DOTACE r.2019 - Formulář žádosti o dotaci 112.1 KB
DOTACE r.2019 - Formulář žádosti o dotaci-MLÁDEŽ 112.68 KB
Žádost o pronájem KD Zátiší - formulář 54 KB
Sociální oblast
Velikost
DPS města popis 55.88 KB
Dům s pečovatelskou službou města a dům pokojného stáří 696.21 KB
Žádost o umístění v DPS - formulář 28.6 KB
Osobní doklady
Velikost
Informace o vydávání matričních dokladů 122.57 KB
Uzavření manželství_dodatek dotazníku 39.72 KB
Uzavření manželství_dotazník 61.15 KB
Žádost o jiné datum nebo místo uzavření manželství 39.55 KB
Žádost o vydání matričního dokladu 55.66 KB
Žádost o vysvědčení právní způsobilosti k uzavření manželství 51.27 KB
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 55.1 KB
Bydlení a stavba
Velikost
Ohlášení stavby 33.86 KB
Oznámení o užívání stavby 34.25 KB
Oznámení odstranění 34.46 KB
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 33.89 KB
Oznámení změny v užívání stavby 33.22 KB
Žádost o povolení kácení dřevin FO 25 KB
Žádost o povolení kácení dřevin PO 25.5 KB
Žádost o povolení předčasného užívání stavby 34.44 KB
Žádost o pronájem bytu - formulář 29.41 KB
Žádost o stavební povolení 33.67 KB
žádost o územní souhlas 33.3 KB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 34.06 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 27.43 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 32.73 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 33.49 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 32.44 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území 33.01 KB
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 34.67 KB
Základní informace pro žadatele, stavebníky, projektanty, investory 82.5 KB
Finance a poplatky
Velikost
Poplatky za ODPAD 37.59 KB
Poplatky za PSA 37.81 KB

Chabařovice

Chabařovice mají dnes s místní částí Roudníky celkem 2500 obyvatel. Rozprostírají se na rovině, pod Krušnými horami. Májí přebytek vodních ploch, které ovlivňují místní mikroklima. Kromě rybochovného zařízení s koupalištěm a "chaťákem", mají všechny ostatní původ v důlní činnosti. Posledním případem je nedávno zatopená zbytková jáma Lomu Chabařovice s názvem Jezero Milada, rozlohou srovnatelná s Máchovým.

Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontakty