Jste zde

Formuláře a životní situace

Matrika, evidence obyvatel
Velikost
Agenda matričního úřadu - přehled 122.57 KB
Svatební obřady v lesoparku Friedrich 748.25 KB
Svatební obřady v lesoparku Friedrich - ceník 83.13 KB
Termíny sňatků v roce 2019 (bez poplatků) 87.79 KB
Termíny sňatků v roce 2020 (bez poplatků) 115.21 KB
Termíny sňatků v roce 2021 (bez poplatků) 68.3 KB
Uzavření manželství_dodatek dotazníku 39.72 KB
Uzavření manželství_dotazník 61.15 KB
Žádost o jiné datum nebo místo uzavření manželství 39.55 KB
Žádost o vydání matričního dokladu 55.66 KB
Žádost o vysvědčení právní způsobilosti k uzavření manželství 51.27 KB
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu 55.1 KB
Žádost Vítání občánků 194.68 KB
Sociální oblast
Velikost
DPS města popis 55.88 KB
Dům s pečovatelskou službou města a dům pokojného stáří 696.21 KB
Seniorská obálka - formulář 969.71 KB
Seniorská obálka - pravidla vyplnění 732.24 KB
Žádost o umístění v DPS - formulář 28.6 KB
Finance a poplatky
Velikost
Kalendář svozu odpadu 2019, 2020 863.29 KB
Poplatky za ODPAD 37.85 KB
Poplatky za PSA 37.91 KB
Bydlení a stavba
Velikost
Ohlášení dokončení stavby 273.77 KB
Ohlášení odstranění stavby 229.12 KB
Ohlášení odstranění stavby_doc 36.63 KB
Ohlášení stavby 243.37 KB
Ohlášení stavby_doc 37.53 KB
Oznámení stavebního záměru s autorizovaným inspektorem 235.1 KB
Oznámení stavebního záměru s autorizovaným inspektorem_doc 36.61 KB
Oznámení záměru 306.67 KB
Oznámení záměru_doc 38.39 KB
Oznámení změny v užívání stavby 226.31 KB
Oznámení změny v užívání stavby_doc 38.38 KB
Společné oznámení záměru 322.33 KB
Společné oznámení záměru_doc 40.37 KB
Žádost o povolení kácení dřevin FO 25 KB
Žádost o povolení kácení dřevin PO 25.5 KB
Žádost o povolení předčasného užívání stavby 397.88 KB
Žádost o povolení předčasného užívání stavby_doc 140.5 KB
Žádost o přidělení čísla popisného 273.28 KB
Žádost o pronájem bytu - formulář 29.41 KB
Žádost o stavební povolení 240.19 KB
Žádost o stavební povolení_doc 38.89 KB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 403.23 KB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu_doc 38.62 KB
Žádost o vydání rozhodnutí dělení/zcelení pozemku 232.51 KB
Žádost o vydání rozhodnutí dělení/zcelení pozemku_doc 37.61 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o chráněném pásmu 228.6 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o chráněném pásmu_doc 35.82 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 323.6 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby_doc 41.81 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 456.92 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území _doc 39.55 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území 316.96 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území_doc 40.19 KB
Žádost o vydání společného povolení 429.28 KB
Žádost o vydání společného povolení_doc 45.55 KB
Základní informace pro žadatele, stavebníky, projektanty, investory 82.5 KB
Finance a poplatky, Formuláře a životní situace
Velikost
Směrnice č.4/2020 - Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chabařovice - Příloha č. 1 206.72 KB
Směrnice č.4/2020 - Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chabařovice - Příloha č. 2 220.06 KB
Směrnice č.4/2020 - Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chabařovice - Příloha č. 3 193.56 KB
Směrnice č.4/2020 - Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Chabařovice - Příloha č. 4 178.07 KB
Žádost o pronájem KC Roudníky - formulář 54 KB
Žádost o pronájem KD Zátiší - formulář 54 KB

Chabařovice

Chabařovice mají dnes s místní částí Roudníky celkem 2500 obyvatel. Rozprostírají se na rovině, pod Krušnými horami. Májí přebytek vodních ploch, které ovlivňují místní mikroklima. Kromě rybochovného zařízení s koupalištěm a "chaťákem", mají všechny ostatní původ v důlní činnosti. Posledním případem je nedávno zatopená zbytková jáma Lomu Chabařovice s názvem Jezero Milada, rozlohou srovnatelná s Máchovým.

Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontakty

 

yohoho.io -
agario -
agario unblocked -