Jste zde

STAROSTA INFORMUJE 8

24. Duben 2020

STAROSTA INFORMUJE 8

Ačkoliv vláda ve čtvrtek zrušila zákaz volného pohybu osob, nebylo dosud jasné, jak přesně se pravidla pohybu na veřejnosti mění. Změna přitom platí už od pátku. Přinášíme přehled toho, co nově platí.

Nejvíce osob se tak nyní může shromáždit ve svatostánku při bohoslužbě, dohromady 15. V dalších případech je limit 10 osob, dosud to byly dvě osoby či členové jedné domácnosti.

Skupinky na veřejnosti mají zachovávat od jiných osob odstup nejméně dva metry. Tímto způsobem mohou trénovat i profesionální sportovci a scházet se spolky.

Svatby a registrovaná partnerství mohou být uzavírána rovněž pouze za přítomnosti 10 osob, mezi něž se vedle snoubenců počítají svědci, oddávající, matrikář a nejvýše čtyři další osoby. O pořízení případného záznamu ze svátečního dne se tak i nadále musí postarat některý ze svatebčanů.

Vláda nařídila
• ve veřejném prostoru skupinky nejvýše 10 osob, odstup od jiných nejméně dva metry
• konzumace potravin a nápojů na veřejnosti v místě prodeje je možná v případech nutné potřeby
• sportování venku a v přírodě se může účastnit nejvýše 10 osob, odstup od jiných nejméně dva metry
• svatby se účastní 10 lidí včetně matrikáře a oddávajícího
• bohoslužby se může účastnit až 15 lidí
• profesionální sportovci mohou trénovat bez v roušky a maximálně v 10 lidech

Bohoslužeb, které se nemají dle nařízení vlády „zbytečně prodlužovat”, se oproti tomu může účastnit až 15 osob. Ty mezi sebou mají dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Vláda rovněž umožnila konzumaci nápojů a potravin na veřejnosti v místě jejich prodeje „v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci“. I nadále platí povinnost vzdálit se od výdejního okénka nejméně 10 metrů.

Na venkovních sportovištích, v parcích a přírodě lidé nemusí mít roušky za předpokladu, že zdržují minimálně dvoumetrový odstup, případně jsou odděleni stěnou či plotem. Stále je zapovězeno využívat šatny či sprchy. Toalety se dají použít v případě, že je zajištěno, aby se ve vnitřních prostorech nesetkalo více lidí.

Ve všech případech je nutné dbát zvýšených hygienických opatření, prostory větrat a dezinfikovat.

Josef KUSEBAUCH

Chabařovice

Chabařovice mají dnes s místní částí Roudníky celkem 2500 obyvatel. Rozprostírají se na rovině, pod Krušnými horami. Májí přebytek vodních ploch, které ovlivňují místní mikroklima. Kromě rybochovného zařízení s koupalištěm a "chaťákem", mají všechny ostatní původ v důlní činnosti. Posledním případem je nedávno zatopená zbytková jáma Lomu Chabařovice s názvem Jezero Milada, rozlohou srovnatelná s Máchovým.

Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontakty