Jste zde

Organizační řád Městského úřadu Chabařovice od 1. 7. 2020

10. Červenec 2020

Organizační řád Městského úřadu Chabařovice od 1. 7. 2020

Od 1. 7. 2020 začal platit nový Organizační řád Městského úřadu Chabařovice, který schválila Rada města Chabařovice na svém jednání dne 22. 6. 2020.
Organizační řád je vnitřní dokument, který je nutné dle potřeby aktualizovat. Potřebovali jsme přerozdělit agendy, nastavit tak efektivní vytížení všech zaměstnanců úřadu a dále nastavit procesy v organizaci práce, které zde chyběly. Nastavili jsme správu agend, které jsou si podobné, k danému odboru. A v neposlední řadě jsme potřebovali nastavit zastupitelnost u jednotlivých úředníků.
K jakým konkrétním změnám došlo?
1. Přejmenování a vznik odborů – nově budeme mít Odbor správní a Odbor majetku a rozvoje města. V souvislosti s tím je nutné vyhlásit výběrová řízení na obsazení funkce vedoucího odboru.
2. Do stavu zaměstnanců přibude 1,5 systemizovaného místa, konkrétně 1 asistent a 0,5 úvazku pro projektového manažera (schváleno Radou města v 12/2019). Důvodem pro navýšení je narůstající agenda ve státní správě, příprava projektů a příležitosti žádat o dotace u připravených projektů. V případě získání dotací se pak peníze městu vrátí a navýšení počtu zaměstnanců se zaplatí. V souvislosti s tím budou vyhlášeny 2 veřejné výzvy na obsazení těchto funkcí. Více informací k výběrovým řízením a veřejným výzvám naleznete zde: https://www.chabarovice.cz/uredni-deska.
3. V rámci přerozdělení agend bude přestěhován Stavební úřad do prostor Staré radnice. Naopak ekonomka, která spravuje bytový a nebytový fond bude přestěhována k 1. 9. 2020 do prostor Městského úřadu Chabařovice na Husovo náměstí 183.
Informace k nově schválenému Organizačnímu řádu bude také předána v Chabařovických novinách nebo si můžete přečíst jeho celé znění zde: https://www.chabarovice.cz/sites/default/files/202007_organizacni_rad_me....

Chabařovice

Chabařovice mají dnes s místní částí Roudníky celkem 2500 obyvatel. Rozprostírají se na rovině, pod Krušnými horami. Májí přebytek vodních ploch, které ovlivňují místní mikroklima. Kromě rybochovného zařízení s koupalištěm a "chaťákem", mají všechny ostatní původ v důlní činnosti. Posledním případem je nedávno zatopená zbytková jáma Lomu Chabařovice s názvem Jezero Milada, rozlohou srovnatelná s Máchovým.

Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontakty