Jste zde

Nová povinnost pro majitele kotlů na tuhá paliva od 1.1.2017

29. Září 2016

Nová povinnost pro majitele kotlů na tuhá paliva od 1.1.2017

Citace zákona (§ 41, bod 16, zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší): Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,

který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje, podle § 17 odst. 1 písm. h), zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nejpozději do 31. prosince 2016.
V praxi to znamená, že každý, kdo topí kotlem na tuhá paliva s výkonem nad 10 kW, takovým, který je napojen na otopná tělesa – radiátory, tj. na teplovodní soustavu, je povinen do konce letošního roku nechat zkontrolovat technický stav a provoz kotle autorizovanou osobou. Jedná se o právnické i fyzické osoby (tato povinnost platí také pro majitele rodinných domů).
Od 1.1.2017 již může orgán ochrany ovzduší požadovat po majitelích těchto kotlů předložení dokladu o provedení kontroly technického stavu. Pokud jej majitel kotle nepředloží, hrozí fyzické osobě pokuta až do výše 20 000 Kč (§ 23 bod 1 odst. h) zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, a podnikající fyzické osobě a právnické osobě pokuta do výše 50 000 Kč (§ 25 bod 1, odst. o), zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Seznam autorizovaných osob lze najít na www stránkách http://www.aptt.cz/, případně na http://www.komora.cz/.

Chabařovice

Chabařovice mají dnes s místní částí Roudníky celkem 2500 obyvatel. Rozprostírají se na rovině, pod Krušnými horami. Májí přebytek vodních ploch, které ovlivňují místní mikroklima. Kromě rybochovného zařízení s koupalištěm a "chaťákem", mají všechny ostatní původ v důlní činnosti. Posledním případem je nedávno zatopená zbytková jáma Lomu Chabařovice s názvem Jezero Milada, rozlohou srovnatelná s Máchovým.

Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontakty