Jste zde

Informace městského úřadu Chabařovice k zajišťování voleb

5. Listopad 2018

Informace městského úřadu Chabařovice k zajišťování voleb

Vážení občané,
vzhledem k množícím se nepravdivým informacím, týkajících se přípravy a zajištění řádného průběhu voleb, bychom rádi některé skutečnosti uvedli na pravou míru.

Volby a zvlášť komunální volby, které jsou celé v režii našeho města, patří mezi nejvýznamnější, nejzodpovědnější, nejnáročnější a také nejsledovanější činnosti, které městský úřad zajišťuje. Je s tím spojeno mnoho povinností a činností, které jsou zákonem přesně dané a o kterých řadový volič nemá většinou povědomí. K úkonům, které je třeba vykonat ještě před tím, než se pro voliče otevřou volební místnosti, patří jejich příprava, kterou si zajišťují a provádějí pracovníci úřadu, kteří mají na starosti jednotlivé volební okrsky. Místnosti je třeba vybavit nejen potřebným nábytkem, volebními zástěnami, hlasovacími urnami, výpočetní technikou ale i dalšími nutnými pomůckami tak, aby poté, co se dostaví všichni členové volební komise a vše společně zkontrolují, bylo možné v zákonem přesně určený čas, připravené volební místnosti otevřít voličům.

Zajištění volebních místností mají na starosti úředníci s dlouholetou praxí a odpovídajícím vzděláním, u kterých i přes mnohé kontroly nebylo dosud zjištěno žádné pochybení. Rovněž většina členů volebních komisí jsou občané města, kteří tuto činnost vykonávají dlouhodobě, jsou řádně proškolováni, vždy pracují svědomitě a v souladu s volebním zákonem.

V dobré víře upozorňujeme občany, že ten, kdo šíří bezdůvodné a nepodložené informace, a to samozřejmě včetně sociálních sítí, které mohou poškodit dobré jméno člověka, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání dle § 184 nebo dle § 345 trestního zákoníku, za pomluvu či křivé obvinění.

Chabařovice

Chabařovice mají dnes s místní částí Roudníky celkem 2500 obyvatel. Rozprostírají se na rovině, pod Krušnými horami. Májí přebytek vodních ploch, které ovlivňují místní mikroklima. Kromě rybochovného zařízení s koupalištěm a "chaťákem", mají všechny ostatní původ v důlní činnosti. Posledním případem je nedávno zatopená zbytková jáma Lomu Chabařovice s názvem Jezero Milada, rozlohou srovnatelná s Máchovým.

Povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontakty