Jste zde

Formuláře a životní situace

Sociální oblast
Velikost
DPS 22.5 KB
Dům pokojného stáří a dům s pečovatelskou službou 64 KB
Žádost o umístění v DPS - formulář 35.5 KB
Žádost o umístění v DPS - formulář 59.17 KB
Finance a poplatky
Velikost
Elektronické platby poplatků 24.5 KB
Formulář - Žádost o příspěvek z rozpočtu Města Ch. 29 KB
Místní poplatek z výherních hracích přístrojů 63.5 KB
Místní poplatek ze psů 64.5 KB
Poplatek za odpad pro rok 2007 65.5 KB
Poplatek za odpad pro rok 2008 62 KB
Rozpočet města na rok 2012 237.56 KB
Rozpočet města na rok 2013 501.2 KB
Finance a poplatky, Formuláře a životní situace
Velikost
Elektronické platby poplatků pro rok 2015 23.5 KB
Osobní doklady, Finance a poplatky
Velikost
Informace o vydávání matričních dokladů 93.5 KB
Informace o vydávání matričních dokladů 93.5 KB
Bydlení a stavba
Velikost
Ohlášení stavby 33.86 KB
Oznámení o užívání stavby 34.25 KB
Oznámení odstranění 34.46 KB
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora 33.89 KB
Oznámení změny v užívání stavby 33.22 KB
Žádost o povolení kácení dřevin FO 25 KB
Žádost o povolení kácení dřevin PO 25.5 KB
Žádost o povolení předčasného užívání stavby 34.44 KB
Žádost o pronájem bytu - formulář 59.5 KB
Žádost o stavební povolení 33.67 KB
žádost o územní souhlas 33.3 KB
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 34.06 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 27.43 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 32.73 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby 33.49 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 32.44 KB
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území 33.01 KB
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 34.67 KB
Základní informace pro žadatele, stavebníky, projektanty, investory 82.5 KB

Chabařovice

Chabařovice mají dnes s místní částí Roudníky celkem 2500 obyvatel. Rozprostírají se na rovině, pod Krušnými horami. Májí přebytek vodních ploch, které ovlivňují místní mikroklima. Kromě rybochovného zařízení s koupalištěm a "chaťákem", mají všechny ostatní původ v důlní činnosti. Posledním případem je nedávno zatopená zbytková jáma Lomu Chabařovice s názvem Jezero Milada, rozlohou srovnatelná s Máchovým.

Kontakty